All for Joomla All for Webmasters
Your address will show here +12 34 56 78
Tilintarkastuspalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta ja nykyaikaista tilintarkastuspalvelua, jonka perustana on yhdeltä puolelta perusteelliset tiedot tilintarkastamisesta, kirjanpidosta, verottamisesta ja liiketoimintalaista sekä toiselta puolelta kokemukset erilaisten toimialojen yritysten tilintarkastuksessa.

 

Uudet tilinpäätöksen ja katsauksen velvollisuuden rajamäärät
Tilintarkastustoiminnan lain [1] muutos saattaa voimaan kirjanpitovelvolliselle uudet tilintarkastuksen ja katsauksen velvollisuuden rajamäärät. Vuonna 2016 voimaan tulleita lakimuutoksia sovelletaan tilinpäätöksen raportteihin, joiden tilivuosi alkaa vuoden 2016 1. tammikuuta tai myöhemmin.
Tilintarkastustoiminnan lain mukaan on kirjanpidon tilinpäätöksen tarkastus pakollinen jokaiselle osakeyhtiölle, valtion kirjanpitovelvolliselle,
paikallisen itsehallinnon yksikölle, julkisoikeudelliselle juridiselle henkilölle, valtion talousarviosta osaa saavalle puolueelle sekä Tilintarkastustoiminnan lain § 91 luvussa 4 nimetylle säätiölle.

 

Toisille yksityisyrityksille on kirjanpidon tilinpäätöksen tarkastus tai katsaus pakollinen, jos tilinpäätöksen osoittajat ylittävät rajamääriä:

 

TILINPÄÄTÖSVELVOLLISUUS
Jos laissa ei ole määrätty toisin, on kirjanpidon tilinpäätöksen tarkastus pakollinen kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvolliselle, jonka kirjanpidon tilinpäätöksessä esitetyistä tilinpäätöksen osoittajista vähintään KAKSI ylittää seuraavia ehtoja:
 1) myyntituotto tai tuotto 4 000 000 euroa;
 2) varat tilinpäätöspäivänä yhteensä 2 000 000 euroa;
 3) keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä 60 ihmistä.

 

Kirjanpidon tilinpäätöksen tarkastus on pakollinen kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvolliselle, jonka kirjanpidon tilinpäätöksessä esitetyistä tilinpäätöksen osoittajista vähintään YKSI ylittää seuraavia ehtoja:
 1) myyntituotto tai tuotto 12 000 000 euroa;
 2) varat tilinpäätöspäivänä yhteensä 6 000 000 euroa;
 3) keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä 180 ihmistä.
Kirjanpidon tilinpäätösten tarkastaminen on pakollinen jokaiselle osakeyhtiölle, valtion kirjanpitovelvolliselle, paikallisen itsehallinnon yksikölle,
julkisoikeudelliselle juridiselle henkilölle, säätiölle ja valtion talousarviosta osuutta saavalle puolueelle.

 

TARKASTUSVELVOLLISUUS
Jos laissa ei ole määrätty toisin, on kirjanpidon tilinpäätöksen tarkastus pakollinen kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvolliselle, jonka kirjanpidon tilinpäätöksessä esitetyistä tilinpäätöksen osoittajista vähintään KAKSI ylittää seuraavia ehtoja:
 1) myyntituotto tai tuotto 1 600 000 euroa;
 2) varat tilinpäätöspäivänä yhteensä 800 000 euroa;
 3) keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä 24 ihmistä.

 

Kirjanpidon tilinpäätöksen tarkastus on pakollinen kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvolliselle, jonka kirjanpidon tilinpäätöksessä esitetyistä tilinpäätöksen osoittajista vähintään YKSI ylittää seuraavia ehtoja:
 1) myyntituotto tai tuotto 4 800 000 euroa;
 2) varat tilinpäätöspäivänä yhteensä 2 400 000 euroa;
 3) keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä 72 ihmistä.
Pakollisen katsauksen voi korvata tilintarkastuksella.

 

KONSOLIDOIDUN YKSIKÖN ERO
Kirjanpitovelvollinen, joka on kirjanpitolain § 28 luvulle 1 ja §-lle 29 mukaan velvoitettu koostamaan konsolidoidun
tilinpäätösraportin, perustuu tilintarkastus tai tarkastuksen velvollisuuden määräämisellä konsolidoiduista osoittajista.
Tilintarkastus tai finanssiraportin tarkastus voisi kuulua joka yrityksen tarkastusmenettelyihin, myös silloin, kun sitä laissa vaadittu ei ole. Näin saavat yrityksen omistajat ja johtajat turvallisuuden tunteen riippumattomalta osapuolelta, että yrityksen kirjanpito ja laskentaprosessit on kunnossa sekä se puolestaan auttaa takaamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luottamuksen.

 

Jopa siinä tapauksessa, kun tilintarkastuksen tai katsauksen vaatimus ei noudata lakia, on se suositeltavaa käytännöllisillä harkinnoilla:

  • lainaa anoessa, luottolaitokset yleensä pyytävät tilintarkastettua kirjanpidon tilinpäätöstä;
  • valtion hankkeita järjestettäessä, usein asetetaan hankevaatimuksena esitettäväksi tarjoajan tilintarkastettu kirjanpidon tilinpäätös;
  • Euroopan Unionin rakennerahastoista ja toisista kansainvälisistä finanssiorganisaatioista tukien ja tavoitefinansoitamista anoessa tulee

tavallisesti esittää tilintarkastettu kirjanpidon tilinpäätös;

  • liikepäätösten teossa, ulkomaiset yksityissijoittajat kiinnittävät todella paljon huomiota tilintarkastukseen.

 

Kysy henkilökohtainen tarjous

Pyydämme ottamaan meihin yhteyttä ja koostamme Sinulle henkilökohtaisen tarjouksen Sinun yrityksesi tarpeiden mukaan.