All for Joomla All for Webmasters
Your address will show here +12 34 56 78
Audiitorteenused

Pakume oma klientidele kvaliteetset ja kaasaegset audiitorteenust, mille aluseks on ühelt poolt põhjalikud teadmised audiitorkontrollist,
raamatupidamisest, maksustamisest ja äriõigusest ning teiselt poolt kogemused erinevate valdkondade ettevõtete auditeerimisel.

Uued auditi ja ülevaatuse kohustuse piirmäärad

Audiitortegevuse seadus [1] muudatus kehtestab raamatupidamiskohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse
piirmäärad. 2016. aastal jõustunud seadusemuudatusi kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Audiitortegevuse seaduse kohaselt on raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele,
kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ning 

Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutustele.

Teistele eraettevõtetele on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslik, kui aruandeaasta näitajad ületavad piirmäärasid:


AUDITI KOHUSTUS

Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik raamatupidamise seaduse tähenduses
raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt KAKS ületavad alljärgnevaid tingimusi:
 1) müügitulu või tulu 4 000 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 2 000 000 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 60 inimest.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik raamatupidamise seaduse tähenduses raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise
aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt ÜKS ületab alljärgnevaid tingimusi:
 1) müügitulu või tulu 12 000 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 6 000 000 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 180 inimest.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui 2 aktsionäri; riigiraamatupidamiskohustuslasele,
kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sihtasutusele ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale.

ÜLEVAATUSE KOHUSTUS

Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kohustuslik raamatupidamise seaduse tähenduses
raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt KAKS ületab alljärgnevaid tingimusi:
 1) müügitulu või tulu 1 600 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 800 000 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 24 inimest.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus on kohustuslik raamatupidamise seaduse tähenduses raamatupidamiskohustuslasele, kelle raamatupidamise
aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt ÜKS ületab alljärgnevaid tingimusi:
 1) müügitulu või tulu 4 800 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 2 400 000 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 72 inimest.

Kohustusliku ülevaatuse võib asendada auditiga.

KONSOLIDEERIVA ÜKSUSE ERINEVUS

Raamatupidamiskohustuslane, kes on vastavalt raamatupidamise seaduse § 28 lõikele 1 ja §-le 29 kohustatud koostama konsolideeritud
majandusaasta aruande, lähtub auditi või ülevaatuse kohustuslikkuse määramisel konsolideeritud näitajatest.

Audiitorkontroll või finantsaruandluse ülevaatus võiks kuuluda iga ettevõtte kontrolliprotseduuride juurde, ka siis, kui seda seadusega
nõutud pole. Nii saavad ettevõtte omanikud ja juhid kindlustunde sõltumatult osapoolelt, et ettevõtte raamatupidamine ja
arvestusprotsessid on korras ning see omakorda aitab tagada klientide ja koostööpartnerite usalduse.

Isegi juhul, kui auditi või ülevaatuse nõue ei tulene seadusest, on see soovitatav praktilistel kaalutlustel:

-laenu taotlemisel, krediidiasutused reeglina nõuavad auditeeritud raamatupidamise aastaaruannet;

-riigihangete korraldamisel, tihtipeale seatakse hanketingimusena esitada pakkuja auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne;

-Euroopa Liidu struktuurfondidest ja teistest rahvusvahelistest finantsorganisatsioonidest toetuste ja sihtfinantseerimise taotlemisel
tuleb tavaliselt esitada auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne;

-äriotsustuste langetamisel, välismaised erainvestorid pööravad väga suurt tähelepanu auditi olemusele.

Küsi personaalset pakkumist

Palun võta meiega ühendust ning koostame Sulle personaalse pakkumise vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele.