All for Joomla All for Webmasters
Your address will show here +12 34 56 78
Maksunõustamine

Juriidiline maksunõustamine – lahendame Sinu maksuprobleemid!

 

Nõustab pikaajalise kogemusega maksujurist Madis Truber, kes omab suurt kogemustepagasit nii maksuõigusega seotud küsimustes kui ka kohtuvaidlustes.

 

Kui sul on tekkinud kasvõi 1 allolevast küsimusest, siis võta meiega ühendust:

 

1. Maksuhaldur on pöördunud Teie (kliendi) poole kirjaga, et kontrollivajaduse selgitamiseks tuleb esitada dokumente ja selgitusi. Korraldust ei ole tehtud, maksumenetlust ei ole algatatud. Kuidas käituda?

 

2. Olete kutsutud maksuhalduri juurde seletusi andma, kuna äriühingule on tehtud maksuotsus ja maksuhaldur võib soovida maksuvõlgu sisse nõuda juhatuse liikmelt? Millised on vastutuse eeldused, kuidas suhelda maksuhalduriga, kuidas vältida võimalikku vastutust?

 

3. Maksuhaldur on algatanud äriühingu suhtes kontrollimenetluse, väites et äriühing on deklareerinud sisendkäibemaksu arvete alusel, milles kajastatud tehinguid ei ole tegelikult toimunud. Mida tegelikult peab maksuhaldurile selgitama, milliseid asjaolusid tõendama, kuidas täitma kaasaaitamiskohustust?

 

4. Olete kutsutud selgitusi andma, kuna maksuhalduri hinnangul olete teinud äriühingule kahjuliku tehingu (andnud laenu, sõlminud lepingu vms). Millele põhineb juhatuse liikme vastutus? Kuidas kaitsta ennast maksuhalduri süüdistuste eest.

 

5. Maksuhaldur teavitab soovist viia Teie ruumides läbi vaatlus ning kohustab esitama dokumente. Milline on vaatluse läbiviimise kord ja Teie õigused, kuidas peaks käituma?

 

6. Olete teada saanud, et maksuhaldur on arestinud Teie kinnisvara või mootorsõidukid. Olete saanud kohtumääruse. Mida teha, kas kõik on õiguspärane ja põhjendatud?

 

7. Olete seotud äriühingutega, milledel on (kunagi) tekkinud maksuvõlad. Maksuhaldur kahtlustab korduvat käitumist ja teadliku tegevust võlgade tasumise vältimiseks. Maksuhaldur on vaatluse alla võtnud mitmed Teie äriühingud, mis on maksuvõlgadega väidetavalt maha jäetud. Kahtlustatakse, et Te olete teadlikult jätnud maksukohustused täitmata ning olete teinud seda korduvalt. Sellega olevat Te rikkunud juhatuse liikme kohustust tagada esindatava rahaliste kohustuste täitmine ja selline tegevus süüliselt on juhatuse liikme vastutuse aluseks. Mida selgitada, milliseid dokumente esitada?

 

8. Olete saanud korralduse, kus maksuhaldur soovib selgitusi ja dokumente põhjendusel, et on omandatud ettevõte ja sellega seotud maksukohustused. Mida esitada, kuidas käituda, kui maksuhaldur käsitleb Teie äriühingut ettevõtte omandajana?

 

9. Maksuhaldur on kustutanud äriühingu käibemaksukohustuslaste registrist, kuna ei ole suudetud kontrollida ettevõtlusega tegelemist. Mida selles olukorras teha?

 

10. Juhatuse liige on kutsutud maksuhalduri juurde andma selgitusi maksuvõlgade ja maksejõuetuse tekkepõhjuste kohta. Maksuhaldur väidab, et pankrotiavaldust ei ole esitatud õigeaegselt. Kuidas ennast kaitsta, milliseid tõendeid esitada, millega arvestada?

Küsi personaalset pakkumist

Palun võta meiega ühendust ning koostame Sulle personaalse pakkumise vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele.